О пројекту

Школски биоскоп

Пројекат „Школски бисокоп“ – цикус филмских пројекција филмова насталих према делима обухваћеним школском лектиром, намењен је ученицима основних школа са територије Општине Горњи Милановац и Општине Кнић.

Учествовањем у пројекту Школски биоскоп ђаци су у прилици да заједно са својим вршњацима гледају и после тога коментаришу дела из своје ђачке лектире, а са друге да присуствују филмским пројекцијама – неки и по први пут што је установљено анкетом.

Циљ пројекта је популаризација филмске уметности, образовање ученика основних школа и њихово упознавање како са киненатографијом тако и са књижевним делима.

Пројекат је одржан у сарадњи са ОШ Десанка Макимовић, Враћевшница; ОШ Свети Сава, Баре и Задужбином Светислава Жиловића, Враћевшница.

учесници пројекта

Оливера Штрбац, организатор
Мирјана Миленковић, наставник српског језика, ОШ Десанка Максимовић, Враћевшница, руководилац литерарне радионице 
Сања Палибрк, наставник ликовног васпитања ОШ Свети Сава Баре, руководилац ликовне радионице
Учесници основник школа Десанка Максимовић из Враћевшнице и Свети Сава  из Бара

календар активности

7. јун 2021. У библиотеци Задужбине Светислава Жиловића одржана је пројекција филма Пепељуга за ученике I и II разреда
ОШ Десанка Макисмовић из Враћевшнице.
 9. јун 2021. У библиотеци Задужбине Светислава Жиловића одржана је пројекција филма Алиса у земљи чуда за ученике
III и IV разреда ОШ Десанка Макисмовић из Враћевшнице.
15. јун 2021. У галерији Оливера Задужбине Светислава Жиловића одржана је пројекција филма Том Сојер за ученике
V и VI разреда ОШ Десанка Макисмовић из Враћевшнице.
16. јун 2021. У галерији Оливера Задужбине Светислава Жиловића одржана је пројекција филма Робинзон Крусо за ученике
III и IV разреда ОШ Десанка Макисмовић из Враћевшнице.
17. јун 2021. У галерији Оливера Задужбине Светислава Жиловића одржана је пројекција филма Покондирена тиква за ученике
VII и VIII разреда ОШ Десанка Максимовић из Враћевшнице.
21. јун 2021. У сали основне школе Свети Сава у Барама одржана је пројекција филма Орлови рано лете за ученике VIII разреда.