кУЛТУРНИ ПАРК КОВИОНИЦА

КП Ковионица је просторна целина намењена реализацији програма и подухвата из области уметности, науке, образовања, екологијe.

Уз подршки Министарства културе и информисања

 Подухват је инспирисан богатом ризницом стваралаштва прастановника шумадије 

“ПУТУЈУЋИ“ програми и изложбе Културног парка Ковионица.

Подухвати остварени уз подршку Владе Републике Србије и локалних самоуправа и у сарадњи са домаћим и страним партнерима

Коњичка, бициклистичка и пешачка стаза са отвореном галеријом

На инцијативу 
Срђана Станишића председника КП Ковионица 28. августа 2016 године потписан је иницијални
Споразум о оснивању Локалне акционе групе Горња Гружа.

o нАМА

КОВИОНИЦА–брдо на надморској висини од 410 метара, налази се у гружанском селу Кутлово, на путу Крагујевац-Горњи Милановац. Према легенди брдо је названо по средњовековној ковници новца која се на њему налазила.

Удружење грађана Културни парк Ковионица основано је 2015.године као невладино и непрофитно удружење ради остваривања циљева у области културних делатности, заштите животне средине, спорта цивилног друштва и социјалне и популационе политике.

Програмски савет КП Ковионица: Проф. др Светомир Бојанин (председник); Оливера Станишић (уметнички директор); академик Светомир Арсић Басара; Срђан Станишић (управник); проф. др Александар Петровић; Душан Миловановић; Бранкица Јовановић; Ристо Михић; др Илина Фах; Драган Рељић; Ненад Ђорђевић; Станко Костић; Наташа Милојевић; Богдан Златић; Бранислав Матић; арх. Зоран Гагић; Зоран Синђић.

 

РЕГИСТРАЦИЈЕ

AГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСРЕ

БУ 8008/2015, од 24. септембра 2015

PADOR

PIC NUMBER: 910111910

COSME EUROPE'S PROGRAMME

COSME EUROPEAID ID: RS-2016-EHH-0010782172

ПАРТНЕРИ

ИЗДАВАЧКА КУЋА КОНРАС, Београд

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА FUTURITY, Београд

БАЛКАН СЛАВ СПИРИТ (BALKAN SLAV SPIRIT), ПАРИЗ, Француска

НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАГУЈЕВАЦ, Крагујевац

КУЛТУРХОРИЗОНТИ (KULTURHORIZONTE), МАРБУРГ, Немачка

КОЊИЧКА АКАДЕМИЈА ШВАЈЦАРСКЕ (Mountain Biking KPH NV Club), Копенхаген, Данска

КОПЕНХАГЕН МОЈТИБАЈКИНГ КЛУБ (Mountain Biking KPH NV Club)

ВИРТУЕЛНА МАНУФАКТУРНА РАДИОНИЦА КОНРАС, Београд

ОПШТИНА ТОПОЛА

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБАЦ, Србац Република Српска

ЕКО ПАРК ЈЕЛИЦА, Јежевица, Чачак

САВЕЗ СРБА РУМУНИЈЕ, Темишвар, Румунија

СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ“ Копенхаген, Данска

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ОПШТИНА КНИЋ

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ЈВП СРБИЈАВОДЕ, Београд

ЈП СРБИЈАШУМЕ, Београд

ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Вршац

АГРОБИЗНИС ЦЕНТАР, Кутлово, Крагујевац

ЕКО КЛУБ СРБИЈЕ, Београд

ГРАЂАНСКИ ФОРУМ, Нови Пазар

КОНТАКТ

КУТЛОВО ББ, 34000 КРАГУЈЕВАЦ

Tелефон: 064 531 40 68

Е-пошта: kovionica.konras@gmail.com