О пројекту

Летња школа Враћевшница, реализује се у форми видео радионице намењене деци школског узраста у дијаспори. Учесници радионице су ђаци ОШ у Враћевшници који се на овај начин обраћају својим вршњацима у региону и свету, предстваљајући себе и свој крај. У околностима када је нашим сународницима у расејању тешко, или чак и немогуће, да посете матицу мале видео-радионице један су од начина на који се одржава њихова веза са земљом порекла и матерњим језиком.

Прва радионица која се одржава 2020. године има за циљ да децу из дијаспоре упозна са основним чињеницама о месту Враћевшница: о томе како је настала, како је добила име, институцијама које у њој постоје, становништву и тд. Намера учесника пројекта да се радионица одржава сваке године кроз уже тематске целине: српски језик и књижевност, природне и географске одлике, историјско наслеђе, нематеријална баштина, стари занати…

Истовремено, у организацији партнерских удружења из света, наша деца из дијапсоре ће као свој одговор снимати своје видео прилоге у којима ће својим вршњацима из матице представити своју средину.

Циљ пројекта је упознавање наше деце из дијаспоре са историјским, културним и природним одликама једног дела Србије, као упознавање деце из Србије са свакодневицом вршњака који живе у свету.

календар активности

15. маја 2020. Склопољен је споразум о сарадњи са удружењем Балкан Слав Спирит из Париза;

17. мај 2020. потписан је споразум о сарадњи са Српским културним центром Свети Георгије из Копенхагена;

10. јул 2020. Потписан је споразум о сарадњи са Фондацијом Конрас из Крагујевца.

17. септембар 2020. – У основној школи Десанка Максимовић у Враћевшници одржан је састанак са наставницима и договорено учешће ученика ове основне школе у видео-радионици.

19. октобар – долазак у Враћевшницу учесника радионице: руководиоца, фотографа, камермана, монтажера…

20-21. октобар – обилазак локација и договор са учесницима.

22. октобар – први дан снимања на локацијама у месту Враћевшница

23. октобар – други дан снимања у манстиру Враћевшница и на манстирском поседу

24. октобар – трећи дан снимања у Липовцу.

25. октобар – завршетак радионице.