KOVIONICA CULTURAL PARK

KOVIONICA is a spatial unit dedicated to the implementation of programs and projects in the fields of art, science, education and ecology

 Подухват је инспирисан богатом ризницом стваралаштва прастановника шумадије и са циљем да се она осветли и представи савременој публици.

“ПУТУЈУЋИ“ програми и изложбе Културног парка Ковионица.

Коњичка, бициклистичка и пешачка стаза са отвореном галеријом

На инцијативу 
Срђана Станишића председника КП Ковионица 28. августа 2016 године потписан је иницијални
Споразум о оснивању Локалне акционе групе Горња Гружа.

symposium radic

Пројекат „Саветовање Радич 2018.“ посвећен је очувању српске културне баштине, 
јачању веза између Србије и дијаспоре кроз културну сарадњу, те постављању темеља за будуће заједничке пројекте

forgotten kids games and sports

Главни циљ пројекта је да се подстакне учествовање у традиционалним играма и спортовима, али и да пројекат служи као заштитник обичаја, језика и историје, као и повезивања наших сународника у региону.

about US

KOVIONICAA hill at an altittude of 410 meters, located in the village of Kutlovo, between the cities of Kragujevac and Gornji Milanovac. According to a legend, the hill was named after the medieval mint that was on it.

Kovionica Cultural Park – Founded in 2015 as a non–governmental and not–for–profit Citizens Association, the mission of Kovionica Cultural Park is to fulfill specific goals in culture, environmental protection, sports, civil society as well as social and population policies.

Members of the KCP Programming Council: Prof. Dr. Svetomir Bojanin (President); Olivera Stanisic (Art director) Academician Svetomir Arsic Basara; Srdjan Stanisic; Prof. Dr Aleksandar Petrovic; Risto Mihic; Vladimir Medenica; Dr. Ilina Fah; Dragan Reljic; Nenad Djordjevic; Natasa Milojevic; Branislav Matic; Ar. Zoran Gagic; Zoran Sindjic.

REGISTRATIONS

AGENCY FOR BUSINESS REGISTERS

БУ 8008/2015, from 24.9.2015

PADOR

PIC NUMBER: 910111910

COSME EUROPE'S PROGRAMME

COSME EUROPEAID ID: RS-2016-EHH-0010782172

CONTACT

KUTLOVO BB, 34000 KRAGUJEVAC

Phone: 064 531 40 68

Еmail: kovionica.konras@gmail.com